Γενικά, δεν είναι επικίνδυνες οι ακτινογραφίες στα παιδιά αρκεί βέβαια να κρίνεται απαραίτητο να γίνουν.

Εξάλλου, με τις ψηφιακές ακτινογραφίες η δόση της ακτινοβολίας έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές βοηθάει η λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας στα παιδιά στην οποία φαίνονται όχι μόνο τα νεογιλά αλλά και τα μόνιμα δόντια που αναπτύσσονται εσωτερικά στο οστό. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η πανοραμική όταν υπάρχουν προβλήματα όπως πολυτερηδονισμός, καθυστέρηση στην ανατολή των μόνιμων ή στην απόπτωση των νεογιλών δοντιών, δόντια που πρέπει να εξαχθούν ή ακόμη όταν το παιδί πρόκειται να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία. Στην τελευταία περίπτωση, τις περισσότερες φορές απαραίτητη κρίνεται και η κεφαλομετρική ακτινογραφία.

Τελικά, ο κίνδυνος από τις οδοντιατρικές ακτίνες Χ είναι πολύ μικρός. Οι οδοντίατροι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να περιορίσουν στο ελάχιστο την ποσότητα της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται τα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικές ποδιές μόλυβδου και υψηλής ταχύτητας φιλμ που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού της ακτινοβολίας

ΠΗΓΗ:www.dentalcenter.gr

 

 

{fcomment}

Scroll to top